ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร
รายงานงบทดลองงวดที่ 11 ถึง 11
รายงานงบทดลองงวดที่ 10ถึง 10
รายงานงบทดลอง งวดที่ 9
รายงานงบทดลองงวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลอง งวดที่7ถึง7 ปีการศึกษา 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1-6 ปี2566
ประกาศงบทดลอง วงดที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศปิด-เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566
รายงานงบทดลอง งวดที่ 4
สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม
ประกาศงบทดลองงวดที่๒เดือนฑฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566
ประกาศเอกสารประกวดราคา ebidding
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (บุคลากรดูแลหอพัก)(จ้างเหมาบริการ)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรดูแลหอพัก ( จ้างเหมาบริการ)
รายละเอียดประกอบรายการของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานงบทดลองงวดที่ 12

หน้าที่ :