ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 6
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 5
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1-4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
การเผยแพร่งบทดลอง งวดที่ 4 เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565
การเผยแพร่งบทดลอง งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
วีดีทัศน์(NuPETHS Animation) สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 01-09
วีดีทัศน์(NuPETHS Animation) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 01-09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
การเผยแพร่งบทดลอง งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565
การเผยแพร่งบทดลอง งวดที่1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
05/11/64 เจ้าหน้าที่ตรวจโควิด-19 ให้กับนักเรียน ครั้งที่ 2
การเปิดให้นักเรียนกลับมาโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
งบทดลองงวดที่ 1-16 ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ :