ข่าวประชาสัมพันธ์
สแกน QR Code ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เชิญชวนให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปรับชมช่องสัญญาณทีวีสำหรับการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โควิด 19
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 18 รายการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 27/01/63 นายสวัสดิ์ บรรจงพาส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 35 นำครู นักเรียนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่5 ประจำปีการศึกษา2/2562(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา #พัฒนาการเรียนการเรียนการสอน 1 อาชีพ 1 กีฬา 1 ศิลปะเพื่อการมีงานทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตักบาตรตอนเช้า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จุดเทียนถวายพระพร
การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา (นางสาวฮายาตี ปีเก ) ผู้วิจัย
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน/คนครัว/ยาม/นักการภารโรง ประจำปีการศึกษา2562
เปิดประมูลราคาเครืองบริโภค ประจำปีการศึกษา 2562

หน้าที่ :