ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการหยุดเรียนเฉพาะกิจของนักเรียน ไป - กลับ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงานราชการ ประเภทงานบริการ ตำแหน่งช่างไม้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺืเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกทั่วไป และพนักงานราชการ ประเภทงานบริการ ตำแหน่ง ช่างไม้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งช่างไม้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ๑๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
ประกาศหนังสือรับรองการกักตัว
ประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นักเรียนใหม่ และนักเรียนเก่า
รับสมัครนักเรียนใหม่แบบออนไลน์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
วารประชาสัมพันธ์ฉบับที่๗/๒๕๖๔
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 6/2564

หน้าที่ :