ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นักเรียนใหม่ และนักเรียนเก่า
รับสมัครนักเรียนใหม่แบบออนไลน์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
วารประชาสัมพันธ์ฉบับที่๗/๒๕๖๔
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 6/2564
ประกาศการงดเยี่ยมนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่๙
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธื์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ประกาศการายงานตัวเข้าอยู่โรงเรียนประจำ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

หน้าที่ :