ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ทำหน้าที่พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2561
สคส 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2561
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
(19/11/61) เวลา 09.30 น. นายนันทพล มาลารัตน์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงาและคณะให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงคูระบายน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. สภากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราาะห์ 35 จังหวัดพังงา รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561
การรับประทานอาหารของนักเรียนโรงเรียราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๑

หน้าที่ :