ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        วีดีทัศน์(NuPETHS Animation) สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 01-09  
วีดีทัศน์(NuPETHS Animation) สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 01-09 
01 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน กินอาหารตามสัดส่วนนี้โภชนาการดีแน่นอน https://youtu.be/uyDzxihWm14
02 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน เคล็ดลับความแข็งแรงแบบฮีโร่ https://youtu.be/6svihqBDUtI
03 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน มาทิ้งขยะให้ถูกถังกันเถอะ https://youtu.be/IphwBNh3swE
04 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน สุขอนามัยวัยเรียน https://youtu.be/DvGu7PnZ9fU
05 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน แปรงฟันถูกวิธีฟันดีไม่มีผุ https://youtu.be/bZux_dt54YY
06 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน ทำอย่างไรให้หลับได้หลับดีแบบฮีโร่ https://youtu.be/win_oHYfhow
07 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19 https://youtu.be/wt6ocuO4bN0
08 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19 https://youtu.be/CUIXGozJsLE
09 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน Social Distancing
https://youtu.be/uBbnFEvh46s