ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        วีดีทัศน์(NuPETHS Animation) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 01-09  
01 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน กินอาหารตามสัดส่วนนี้โภชนาการดีแน่นอน  https://youtu.be/cLw-abtnzbM
02 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน เคล็ดลับความแข็งแรงแบบฮีโร่  https://youtu.be/s38awdr-Liw
03 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน มาทิ้งขยะให้ถูกถังกันเถอะ https://www.youtube.com/watch?v=3FRsniMFWU8
04 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน สุขอนามัยวัยเรียน https://youtu.be/e5jL2H2T8bw
05 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน แปรงฟันถูกวิธีฟันดีไม่มีผุ https://youtu.be/uRlYmQLo0DE
06 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน ทำอย่างไรให้หลับได้หลับดีแบบฮีโร่ https://youtu.be/7CPki0JBcyM
07 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19 https://youtu.be/Ko9-A3kBEOk
08 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19
https://youtu.be/Plo_HfFSFpU
09 หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอน Social Distancing
  https://youtu.be/7CPki0JBcyM