ข้อมูลสารสนเทศ 2561
   
   รวมนักเรียนทั้งหมด 2560