ประวัติความเป็นมา
   
   ความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          เช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๐๗.๕๘ น. (ตามเวลาในประเทศไทย)   เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใต้ทะเลในมหาสมุทรอินเดีย มีขนาดความแรง ๙.๐ ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลาง อยู่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากจังหวัดภูเก็ต  ราวประมาณ ๕๘๐ กิโลเมตร

สายของวันเดียวกัน เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย)  จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว ก่อให้เกิดคลื่น "สึนามิ" (TSUNAMI)  พัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยถล่ม ๖ จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล และพังงา   

ณ  บริเวณชายหาดเขาหลักตลอดแนวของจังหวัดพังงา ความสูงของคลื่นสูงสุดที่  ๑๑.๖ เมตร  ระยะเข้าไปในพื้นดิน ๒๘๗  เมตร ก่อให้เกิดความเสียหาย พลัดพรากเฉียบพลันต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนสูญหายทั้งชุมชน ธรรมชาติถูกทำลายล้างอย่างประเมินค่ามิได้  ทำให้มีเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน และไร้ที่อยู่อาศัยกว่า  ๑,๕๑๓ คน

โรงเรียนบ้านบางสักได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากเหตุการณ์ดังกล่าว  เหลือก็เพียงแต่เสาธงชาติเพียงต้นเดียวเท่านั้น  และมีนักเรียนเสียชีวิตจำนวน  ๕  คน ทำให้โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ พื้นที่ส่วนบนเนินเขาไม่ได้รับความเสียหาย

 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือก่อตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  ในขณะนั้น เป็นประธานในการ         วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรือนนอนพระราชทานภปร. ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ บนพื้นที่ ๓๖๑ ไร่  ๔๗ ตารางวา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงทะเบียนเลขที่ พง. ๒๙๒ เลขที่  สค. ๑ เลขที่ ๑ ได้มาจาก  ทางราชการสงวนไว้เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียน เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๗  เปลี่ยนวัตถุประสงค์และเปลี่ยนเป้าหมายบริการจากนักเรียนทั่วไปในชุมชน (นักเรียนไป กลับ) เป็นเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ  รวมถึงนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้ง ๑๐ ประเภท ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา (นักเรียนประจำ) เปิดทำ  การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดทำการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๘  ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๘


แผนที่โรงเรียน