ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงานราชการ ประเภทงานบริการ ตำแหน่งช่างไม้