ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺืเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกทั่วไป และพนักงานราชการ ประเภทงานบริการ ตำแหน่ง ช่างไม้