ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ๑๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์