ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์