ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)