ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ก.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบสำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)