ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปรับชมช่องสัญญาณทีวีสำหรับการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โควิด 19