ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 27/01/63 นายสวัสดิ์ บรรจงพาส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 35 นำครู นักเรียนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑