ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา #พัฒนาการเรียนการเรียนการสอน 1 อาชีพ 1 กีฬา 1 ศิลปะเพื่อการมีงานทำ