ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตักบาตรตอนเช้า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จุดเทียนถวายพระพร