ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.62 ถึงวันที่ 1 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กองลูกเสือวิสาสามัญโรงเรียนราชประชา ร่วมงานวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยการควบคุมของผู้กำกับปรัชญ์ สว่างพงศ์ ผู้กำกับบุณฑริกา สุวรรณฤทธิ์ ผู้กำกับอังศุมาลิน ส่องแสง