ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน/คนครัว/ยาม/นักการภารโรง ประจำปีการศึกษา2562