ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : (19/11/61) เวลา 09.30 น. นายนันทพล มาลารัตน์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงาและคณะให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงคูระบายน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา