ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : (16-19/11/2561)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมออกบุท จัดนิทรรศการ งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2561