ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. สภากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา