ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.61 ถึงวันที่ 10 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังง