ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
(19/11/61) เวลา 09.30 น. นายนันทพล มาลารัตน์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงาและคณะให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงคูระบายน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. สภากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พบปะนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนด้วย นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  5/12/61) เวลา 07.00น. ผู้บริหาร. ครู บุคลากร รปค35 จังหวัดพังงา ร่วมทำบุตรตักบาตร วางพานพุ่ม ถวายสดุดีและความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม้ด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2561 ณ ที่ว่า
  (23/11/61)พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 6 ปีการศึกษา 2561
  (16-19/11/2561)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมออกบุท จัดนิทรรศการ งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน นายจักรพงษ์  เอียบสกุลครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการ